Advertising

Welcome to SparkyLinux forums
Zapraszamy również na polsko-języczne Forum https://forum.linuxiarze.pl

Sparky 3.6 XFce x64 login

Started by hibii, May 27, 2015, 03:28:29 PM

Previous topic - Next topic

hibii

After istallation password on login not work.

pavroo

Install again and use small letters only, no special characters.
Nothing is easy as it looks. Danielle Steel
Join #sparkylinux.org at [url="//irc.libera.chat"]irc.libera.chat[/url]

hibii

thx :)
poradziłem sobie instalując starym instalatorem, choć tam też miałem  problem bo nie miałem partycji na swap.
Poratowałem się penem :)

View the most recent posts on the forum